Opis tehničnih postopkov in navodila za sklenitev pogodbe