GDPR

GDPR (Varstvo osebnih podatkov)

Znotraj pravnega reda Evropske unije je bila pred dvema letoma sprejeta Uredba EU 2016/679 - Splošna uredba o varstvu podatkov, bolj poznana po okrajšavi GDPR, ki v veljavo stopa 25.5.2018. Namen uredbe je poenotiti pravila za varstvo osebnih podatkov na območju EU in predvsem še bolj skrbno ravnanje z osebnimi podatki.


V podjetju GeniDarila osebne podatke naših uporabnikovv skladu s trenutno veljavno zakonodajo že sedaj obdelujemo nadvse skrbno in odgovorno. S prihodom nove splošne uredbe bomo skrbnost in odgovornost pri obdelavi vaših osebnih podatkov dvignili še na višjo raven ter vam tako omogočili še boljšo uporabniško izkušnjo.


Nova ureditev na področju uporabe in obdelave osebnih podatkov prinaša številne prednosti za uporabnike, na primer:

  • še bolj prilagojeno obveščanje,
  • okrepljen nadzor nad vašimi osebnimi podatki in njihovo spreminjanje,
  • enostavnejše podajanje zahteve za popravek in izbris osebnih podatkov.


Za obdelavo vaših podatkov potrebujemo vaše izrecno soglasje. GDPR opredeljuje soglasje na naslednji način: "Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno dano posebno in informirano izjavo volje, s katero posameznik, na katerega se podatki nanašajo, izrazi soglasje, da se osebni podatki o njem obdelujejo".


V kolikor ste nakup opravili kot gost, se vaši podatki ne shranijo in zato ne rabite privoliti v uporabo vaših podatkov.